BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

Wzajemna zgodność

Identyfikacja i rejestracja bydła

Oznakowanie bydła polega na założeniu na obie małżowiny uszne kolczyków zawierających indywidualny numer identyfikacyjny zwierzęcia. Oznakowanie to odbywa się w gospodarstwie, w którym zwierzę się urodziło.

Fakt oznakowania posiadacz zwierzęcia ma obowiązek zgłosić do biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni. 

Po zgłoszeniu oznakowania zwierzęcia, ARiMR wydaje paszport, w którym zawarte są szczegółowe dane dotyczące zwierzęcia, m.in. data urodzenia, płeć, numer identyfikacyjny matki i ojca, numer identyfikacyjny siedziby stada urodzenia, dane wszystkich posiadaczy zwierzęcia.

 

Właściciel zwierzęcia gospodarskiego z gatunku bydło ma obowiązek:

  • zgłosić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkie zdarzenia powodujące zmniejszenie lub zwiększenie liczby zwierza w siedzibie stada w terminie 7 dni;
  • prowadzić Księgę Rejestracji Stada - osobną dla każdego gatunku i dokonywać w niej wpisów dotyczących wszystkich zdarzeń powodujących zwiększenie lub zmniejszenie stada. Wpisy powinny być dokonywane w terminie 7 dni od zdarzenia.

Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt

 

Cross compliance - zasada wzajemnej zgodności, zasada współzależności - oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjentów określonych wymogów.

Wymogi te zostały podzielone na trzy obszary.
Obszar A, który obejmuje:

  • Identyfikację i rejestrację zwierząt,
  • Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego

Obszar B, obejmujący :

  • Zdrowie publiczne,
  • Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób,
  • Zdrowotność roślin

Obszar C, w którym zawiera się:

  • Dobrostan zwierząt

 

Od 2013 roku każdy właściciel gospodarstwa, ubiegający się o płatności bezpośrednie, posiadający zwierzęta, będzie musiał spełniać wymagania dotyczące ich dobrostanu

Wzajemna Zgodność - pokazy slajdów

Podmiot udostępniający informacje: BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie Data stworzenia : 2012-11-29 12:00 Autor : Lubomira Hołubowska Data publikacji : 2012-11-29 12:00 Osoba udostępniająca na stronie : Pow.Lek.Wet w Sławnie Data ostatniej modyfikacji : 2020-04-27 11:50 Osoba modyfikująca : Anna Stefaniak