BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY  INSPEKTORAT  WETERYNARII  W  SŁAWNIE

ul. KOSZALIŃSKA 46

76-100 SŁAWNO

nr telefonów:

centrala 59 810 51 78

                                Powiatowy Lekarz Weterynarii    Marek Gębal        793 92 51 13

             Z - ca  Powiatowego Lekarza Weterynarii Alicja Cichosz    793 92 51 19

 

email centrala slawno.piw@wetgiw.gov.pl

 

NIP 499-02-33-313

godziny pracy

poniedziałek od 07:00 do 18:00

wtorek - piątek od 07:00 do 15:00

W sprawie skarg i wniosków Powiatowy Lekarz Weterynarii przyjmuje

we wtorki i piątki w godzinach 13.00 – 14.00.

Wymagania obowiązujące przy prezentacji zwierząt na targach rolnych AGRO Pomerania w ZODR Barzkowice, organizowanych w dniach 08-10.09.2023r.

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Інформація для власників тварин з України, які не мають комплекту ветеринарних документів для собак, котів і фреток

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-podroznych-z-ukrainy-nie-posiadajacych-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych

 

 

Opłaty skarbowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie informuje, iż należy uiścić opłatę skarbową za:

Wydanie przez PLW decyzji administracyjnej  na wniosek strony  -   10 zł

Wydanie przez PLW zaświadczenia, opinii na wniosek strony        -    17 zł

Wydanie przez PLW zezwolenia, pozwolenia na wniosek strony    -  616 zł

Opłaty należy dokonać  na rachunek Urzędu Miasta w Sławnie, 

adres przelewu: Urząd Miasta w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno,

                          Bank Spółdzielczy w Sławnie .

tytułem: za wydanie decyzji lub zaświadczenia lub zezwolenia.

numer konta: 65 9317 0002 0000 3183 2000 0010

Kopię wpłaty należy dołączyć do wniosku, ewentualnie przesłać pocztą elektroniczną na adres:

                                             slawno.piw@wetgiw.gov.pl

 

Podmiot udostępniający informacje: BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie Data stworzenia : 2012-05-09 15:08 Autor : Lubomira Hołubowska Data publikacji : 2012-05-09 15:08 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-07 12:34 Osoba modyfikująca : Pow.Lek.Wet w Sławnie