BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

Opłaty skarbowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie informuje, iż należy uiścić opłatę skarbową za:

Wydanie przez PLW decyzji administracyjnej  na wniosek strony  -   10 zł

Wydanie przez PLW zaświadczenia, opinii na wniosek strony        -    17 zł

Wydanie przez PLW zezwolenia, pozwolenia na wniosek strony    -  616 zł

Opłaty należy dokonać  na rachunek Urzędu Miasta w Sławnie, 

adres przelewu: Urząd Miasta w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno,

                          Bank Spółdzielczy w Sławnie .

tytułem: za wydanie decyzji lub zaświadczenia lub zezwolenia.

numer konta: 65 9317 0002 0000 3183 2000 0010

Kopię wpłaty należy dołączyć do wniosku, ewentualnie przesłać pocztą elektroniczną na adres:

                                             slawno.piw@wetgiw.gov.pl

 

Podmiot udostępniający informacje: BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie Data stworzenia : 2012-05-09 15:08 Autor : Lubomira Hołubowska Data publikacji : 2012-05-09 15:08 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-07 12:34 Osoba modyfikująca : Pow.Lek.Wet w Sławnie