BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

Historia zmian

 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2021-04-07 13:12 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2021-04-07 13:09 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2021-04-07 13:08 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2021-04-07 13:06 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Higiena pasz" zmieniono dnia: 2021-02-17 12:08 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Higiena pasz" zmieniono dnia: 2021-02-17 12:06 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Higiena żywności" zmieniono dnia: 2021-01-25 09:25 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Higiena żywności" zmieniono dnia: 2021-01-25 09:24 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Higiena żywności" zmieniono dnia: 2021-01-25 09:23 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Higiena żywności" zmieniono dnia: 2021-01-25 09:23 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Higiena żywności" zmieniono dnia: 2021-01-22 09:38 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Higiena żywności" zmieniono dnia: 2021-01-22 09:37 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Informacje " zmieniono dnia: 2020-12-08 08:14 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Informacje " zmieniono dnia: 2020-12-08 08:14 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Informacje " zmieniono dnia: 2020-12-04 12:19 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Informacje " zmieniono dnia: 2020-12-04 11:59 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Higiena pasz" zmieniono dnia: 2020-11-02 11:23 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Strona : "Informacje " zmieniono dnia: 2020-10-30 14:46 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Artykuł : "Identyfikacja Rejestracja Zwierząt" zmieniono dnia: 2020-10-29 09:20 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Artykuł : "Identyfikacja Rejestracja Zwierząt" zmieniono dnia: 2020-10-29 09:17 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Artykuł : "Identyfikacja Rejestracja Zwierząt" zmieniono dnia: 2020-10-29 09:16 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Artykuł : "Identyfikacja Rejestracja Zwierząt" zmieniono dnia: 2020-10-29 09:12 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Artykuł : "Identyfikacja Rejestracja Zwierząt" zmieniono dnia: 2020-10-29 09:11 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Artykuł : "Owce i kozy" zmieniono dnia: 2020-10-29 09:09 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Artykuł : "Konie" zmieniono dnia: 2020-10-29 09:09 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Artykuł : "Konie" zmieniono dnia: 2020-10-29 09:08 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Artykuł : "Konie" zmieniono dnia: 2020-10-29 09:08 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Artykuł : "Owce i kozy" zmieniono dnia: 2020-10-29 09:07 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Artykuł : "Bydło" zmieniono dnia: 2020-10-29 09:03 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie
 • Artykuł : "Bydło" zmieniono dnia: 2020-10-29 09:01 przez: Pow.Lek.Wet w Sławnie

Opłaty skarbowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie informuje, iż należy uiścić opłatę skarbową za:

Wydanie przez PLW decyzji administracyjnej  na wniosek strony  -   10 zł

Wydanie przez PLW zaświadczenia, opinii na wniosek strony        -    17 zł

Wydanie przez PLW zezwolenia, pozwolenia na wniosek strony    -  616 zł

Opłaty należy dokonać  na rachunek Urzędu Miasta w Sławnie, 

adres przelewu: Urząd Miasta w Sławnie, ul. M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno,

                          Bank Spółdzielczy w Sławnie .

tytułem: za wydanie decyzji lub zaświadczenia lub zezwolenia.

numer konta: 65 9317 0002 0000 3183 2000 0010

Kopię wpłaty należy dołączyć do wniosku, ewentualnie przesłać pocztą elektroniczną na adres:

                                             slawno.piw@wetgiw.gov.pl

 

Data stworzenia : 2012-05-09 15:08 Autor : Lubomira Hołubowska Data publikacji : 2012-05-09 15:08 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-07 13:12 Osoba modyfikująca : Pow.Lek.Wet w Sławnie