BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt

 

Cross compliance - zasada wzajemnej zgodności, zasada współzależności - oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjentów określonych wymogów.

Wymogi te zostały podzielone na trzy obszary.
Obszar A, który obejmuje:

  • Identyfikację i rejestrację zwierząt,
  • Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego

Obszar B, obejmujący :

  • Zdrowie publiczne,
  • Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób,
  • Zdrowotność roślin

Obszar C, w którym zawiera się:

  • Dobrostan zwierząt

 

Od 2013 roku każdy właściciel gospodarstwa, ubiegający się o płatności bezpośrednie, posiadający zwierzęta, będzie musiał spełniać wymagania dotyczące ich dobrostanu

Wzajemna Zgodność - pokazy slajdów