BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

obowiązek powiadamiania Inspekcji Wet. o padnięciach przeżuwaczy

słowacka ustawa o żywności

Za wydanie decyzji lub zaświadczenia należy wnieść opłatę skarbową

MRiRW o uboju na użytek własny