BIP Inspekcji Weterynaryjnej - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie,  zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 10 maja 2019r., (Dz.U. z 2019 poz. 869), podaje do publicznej wiadomości informację, że   wydał decyzję  o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa w wysokości  246,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę oraz pozostałymi należnościami ubocznymi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie informuje, o wynikach z posiedzenia komisji ds. wyznaczeń osób nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór na lekarzy weterynarii i innych osób posiadających kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w naborze na rok 2020

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sławnie w sprawie kradzieży pieczęci urzędowego lekarza weterynarii.

Data stworzenia : 2012-05-09 16:10 Autor : Lubomira Hołubowska Data publikacji : 2012-05-09 16:10 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-04-22 10:10 Osoba modyfikująca : Anna Stefaniak
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz