BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną, prowadzonego przez PLW

BADANIE PRÓBEK MIĘSA

  • Badanie próbek mięsa na włośnie wykonuje Terenowa Pracownia Diagnostyki Włośnicy w Sławnie przy ul. Mielczarskiego 6. Próbki są przyjmowane każdego dnia od godz. 9.00 do 18.00 (w soboty do 14.00). 
  • Badanie wykonywane jest  zawsze w poniedziałki, środy i piątki - do godz. 15.00, w okresie świątecznym - codziennie.
  • Urzędowa cena badania 1 próbki wynosi : dzik 20, - zł, świnia  11,- zł. 
  • Telefon do Pracowni: 59 810 7771

O uboju na użytek własny

Warunki weterynaryjne sprzedaży bezpośredniej

Kiedy jest możliwy ubój z konieczności