BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

  • pdf wynik naboru.pdf - na inspektora weterynaryjnego d/s bezpieczeństwa żywności w Zespole d/s bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

  • pdf wynik naboru.pdf - na inspektora weterynaryjnego d/s bezpieczeństwa żywności w Zespole d/s bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej,lokalnej i ograniczonej. Informacje można uzyskać pod niżej zamieszczonym linkiem.

http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4596

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164).

pismo Szefa KPRM dotyczące ustanowienia w dniu 27.05.2016 r dnia wolnego od pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko księgowego w zespole ds. finansowo-księgowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko księgowego w zespole ds. finansowo-księgowych

  • msword ogłoszenie o naborze na 2015r..doc - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie ogłasza nabór dla lekarzy weterynarii i innych osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

         Ogłoszenie nr: 163227

Data ukazania się ogłoszenia: 23 września 2014 r.

Nazwa urzędu : Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sławnie,  

Stanowisko: inspektor weterynaryjny   do spraw higieny żywności pochodzenia zwierzęcego w  Zespole  ds. Bezpieczeństwa Żywności, Pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych,

Status: Nabór  zakończony

Wyniki naboru:

Wybrany kandydat : Pani Justyna Machelska, zam. Postomino

nabór na stanowisko: • inspektor weterynaryjny • do spraw higieny żywności pochodzenia zwierzęcego • Zespoł ds. Bezpieczeństwa Żywności, Pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

  • pdf Protokół z posiedzenia komisji z dnia 10.12.2013r..pdf - Protokół z posiedzenia komisji ds. wyznaczeń osób nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, ubiegających się o wyznaczenia niektórych czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2014.

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY  INSPEKTORAT  WETERYNARII  W  SŁAWNIE

UL. KOSZALIŃSKA 46

76-100 SŁAWNO

nr telefonów:

centrala 59 810 51 78

 kierownik 793 92 51 13

 

email centrala slawno.piw@wetgiw.gov.pl

email kierownik slawno.PLWet@wp.pl

 

NIP 499-02-33-313

 

godziny pracy 7.00 – 15.00

 

w sprawie skarg i wniosków kierownik przyjmuje

we wtorki i piątki w godzinach 13.00 – 14.00.