BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

Kominikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sławnie w sprawie kradzieży pieczęci urzędowego lekarza weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie informuje, o wynikach z posiedzenia komisji ds. wyznaczeń osób nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostarczenia urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki przenośnej, zgodnie z zamieszczoną specyfikacją.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostarczenia dwóch urządzeń komputerowych, zgodnie z zamieszczoną specyfikacją.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostarczenia projektora multimedialnego zgodnie z zamieszczoną specyfikacją.

Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór na lekarzy weterynarii i innych osób posiadajacych kwalifikacje do wykonywania czynności zawartch w naborze na rok 2020.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, zaprasza do złożenia oferty dotyczacej zakupu 1 sztuki biurowego urządzenia komputerowego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, zaprasza do złożenia oferty dotyczacej prac remontowo - budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sławnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, zaprasza do złożenia oferty dotyczacej zakupu zestawu Notebook z systemem operacyjnym oraz zestawu komputera stacjonarnego z oprogranowaniem

Wymagania dotyczące badań wody w podmiotach prowadzacych działalność sprzedaży bezpośredniej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie,  zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 10 maja 2019r., (Dz.U. z 2019 poz. 869), podaje do publicznej wiadomości informację, że   wydał decyzję  o umorzeniu niepodatkowych należności budżetu państwa w wysokości  246,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę oraz pozostałymi należnościami ubocznymi.

Zarzadzenie nr D110.01.2019 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Sczecinie w sprawie ustalenia harmonogramu egzaminów ze znajomości dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produkutu pośredniego

Protokół z posiedzenia komisji ds. wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór na lekarzy weterynarii i innych osób posiadajacych kwalifikacje do wykonywania czynności zawartch w naborze na rok 2019.

Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. ochrony i zdrowia zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

Wynik naboru na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o sposobie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 art. 13 ust. 1 i 2

Protokół z posiedzenia komisji ds. wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o powołaniu komisji do spraw wyznaczeń dla lekarzy weterymnarii i innych osób nie będacych pracownikami IW do wykonywania niektórych czynności w imieniu Inspekcji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza nabór na lekarzy weterynarii i innych osób posiadajacych kwalifikacje do wykonywania czynności zawartch w naborze na rok 2018.

Rozpoznanie ofertowe na zakup i dostawę trychinoskopu projekcyjnego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

Rozpoznanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sławnie

Zaproszenie na szkolenie z zakresu "Rolniczy Handel Detaliczny"

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie, anuluje ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. higieny żywności pochodzenia zwierzęcego, nr 10887 z dnia 11.05.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzecego -wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi wszystkie osoby utrzymujące drób o zapoznanie się "Apelem do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii" oraz ulotką "UWAGA! HPAI".

Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną, prowadzonego przez PLW

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie informuje, że na terenie miasta Darłowo stwierdzono u trzech padłych mew wirusa zjadliwej grypy pt

Zapytanie cenowe remont 21.10.2016r. Przedmiar robót wraz z wzorem umowy dostępny w IW PIW Sławno

  • pdf wynik naboru.pdf - na inspektora weterynaryjnego d/s bezpieczeństwa żywności w Zespole d/s bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

  • pdf wynik naboru.pdf - na inspektora weterynaryjnego d/s bezpieczeństwa żywności w Zespole d/s bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej,lokalnej i ograniczonej. Informacje można uzyskać pod niżej zamieszczonym linkiem.

http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4596

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164).

pismo Szefa KPRM dotyczące ustanowienia w dniu 27.05.2016 r dnia wolnego od pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko księgowego w zespole ds. finansowo-księgowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie poszukuje kandydata na stanowisko księgowego w zespole ds. finansowo-księgowych

  • msword ogłoszenie o naborze na 2015r..doc - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sławnie ogłasza nabór dla lekarzy weterynarii i innych osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY  INSPEKTORAT  WETERYNARII  W  SŁAWNIE

UL. KOSZALIŃSKA 46

76-100 SŁAWNO

nr telefonów:

centrala 59 810 51 78

 kierownik 793 92 51 13

 

email centrala slawno.piw@wetgiw.gov.pl

email kierownik slawno.PLWet@wp.pl

 

NIP 499-02-33-313

 

godziny pracy 7.00 – 15.00

 

w sprawie skarg i wniosków kierownik przyjmuje

we wtorki i piątki w godzinach 13.00 – 14.00.